Перелік необхідних документів для прийому до спеціальної школи

Перелік необхідних документів для прийому до спеціальної школи

Заява батьків або осіб, які їх замінюють;
Копія свідоцтва про народження дитини;
Довідки про стан здоров’я дитини:

«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» №086-1/о;
копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о);
довідка від лікаря- педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
Висновок ЛКК про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
Висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
Висновок психіатра (для осіб з порушенням інтелектуального розвитку);
Копія аудіограми (для дітей з порушеннями слуху).

Шановні батьки!

Інклюзивно-ресурсний центр №1 Голосіївського району м. Києва

розташований за адресами:

просп. Голосіївський 114-а (ЗДО 221), тел: 258-00-59.
Просп. Академіка Глушкова 41-б (ЗДО 285), тел: 526-13-07.

Години прийому : вт. з 14.00 до 16.30 та чт. з 9.00 до 12.00.

Щоб пройти комплексну оцінку необхідно написати заяву батькам.

Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини проводиться протягом одного місяця.

Для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини необхідно надати:

письмову заяву батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі заява) та/або її особисту заяву (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки;
письмову згоди на обробку персональних даних дитини;
документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
свідоцтво про народження дитини;
індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю ( у разі інвалідності);
форму первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби – довідки від психіатра.

У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, додаються:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;
зошити з рідної мови, математика, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші творчі роботи дитини;
документи щодо додаткових обстежень дитини.

У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку згідно з індивідуальною програмою розвитку.