Організація прийому дітей до перших класів 2019-2020 н.р.

Організація прийому дітей до перших класів 2019-2020 н.р.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечуєдоступністьі безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 18. Зарахування учнів

Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти» №831 від 01.08.2018

До заяви додаються:

Копія свідоцтва про народження дитини;
Довідки про стан здоров’я дитини:

«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» №086-1/о;
копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о);

Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
Висновок ЛКК про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
Висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
Висновок психіатра (для осіб з порушенням інтелектуального розвитку);

Копія аудіограми (для дітей з порушеннями слуху).