Виховна робота

У школі скоординована система позакласної роботи та виховних заходів, складений розклад секцій, гуртків з урахуванням можливостей та творчих здібностей  учнів.

    Виховання займає провідне місце у формуванні особистості. Це дуже важлива духовна сфера в умовах розбудови незалежної Української держави. Національне виховання у школі-інтернаті спрямоване на формування в учнів  ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально-значущих надбань вітчизняної, світової, духовної культури.

    Становлення української державності, інтеграція в європейське і світове співтовариство та побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрямки виховного процесу школи:

  • виховання громадянина-патріота України;
  • родинно-сімейне виховання;
  • трудове;
  • правове;
  • національне;
  • моральне;
  • естетичне;
  • формування здорового способу життя;
  • запобігання негативних проявів серед учнів, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності;
  • запобігання насильству над дітьми та торгівлі людьми.

Місія школи з виховної роботи: формування і розвиток свідомої особистості, готової до свого місця в суспільстві, здатної змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ           

ЗДОРОВИМ БУТИ – ЩАСЛИВИ БУТИ

     СВЯТА                           

     ФЕСТИВАЛІ

                       ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

В школі створена модель управління виховним процесом:

Описание: http://school28.com.ua/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

Взаємодія сім’ї та школи