Внутрішня система забезпечення якості освіти

Освітня програма спеціальної школи №9 міста Києва

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання педагогічної діяльності вчителів

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності