Внутрішня система забезпечення якості освіти

Освітня програма спеціальної школи №9 міста Києва

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Концепція мовної політики школи